Szigetszentmiklósi
Temesvári utcai Óvoda
építése

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú felhívásra 2016. május 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00064 azonosítószámú, Szigetszentmiklósi Temesvári utcai Óvoda építése címmel. 2017. 07.06. napon kelt támogatási döntés szerint 330 000 000 Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződés 2017.08.10-én aláírásra került a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
Az óvoda engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészült, 2017.08.21-én az építési engedélyezési eljárást megindítottuk. Az építési engedélyt 2017. október 11-én megkaptuk.


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net